تبلیغات
Mechanical Men - دسته بندی صدای ترمز بر اساس فرکانس تولیدی

Create The Future
نویسنده :هاتف فرجی
تاریخ:پنجشنبه 26 بهمن 1391-07:49 ب.ظ

دسته بندی صدای ترمز بر اساس فرکانس تولیدی

1. Low Frequency Noise
2. Low Frequency Squeal
3. High Frequency Squeal

1. Low Frequency Noise

این صدا در فرکانسهای بین 100 تا 1000 هرتز قرار دارد. این بخش از صدا بواسطه تحریک نیروی اصطکاک در سطح دیسک و لنت ایجاد میشود. در این حالت انرژی داده شده به سیستم به صورت یک پاسخ ارتعاشی در اتصالات و اجزای مرتبط با سیستم ترمزی ظهور پیدا میکند.

تکنیکهای حذف Low Frequency Noise

الف . بهینه کردن سختی، جرم و دمپینگ اجزای سیستم که با تغییر ماده، سختی اجزای تعلیق و افزودن TMDها قابل اجراست. این راه حل نتیجه چندان مطلوبی در بر ندارد زیرا تنها باعث جابه جایی فرکانس صدا آن هم به اندازه 100 هرتز میشود.

ب . راه دوم، کاهش Forcing Function است که با استفاده از مواد اصطکاکی جدید امکانپذیر خواهد بود و نتیجه آن، کاهش صدای تولیدی است. به این منظور چند ماده اصطکاکی که گمان میرفت در تولید صدا موثر باشند، مورد بررسی قرار گرفتند تا سرنخ های پتانسیل ایجاد صدا شناسایی شوند. پیشتر، بارزترین خاصیتی که آن را با تولید صدا همزاد میدانستند، قابلیت انتقال گشتاور مواد اصطکاکی بود.  میزان گشتاور خروجی عامل تولید صدا شناخته نمیشود زیرا حتی در مواردی با انتقال گشتاور کم نیز صدای مذکور وجود دارد. در عوض با توجه به ترکیباتی که خروجی گشتاور آنها آزمایش شده است، شناسایی مواد اصطکاکی صدا دار و مواد اصطکاکی بیصدا عملی گردید.

نکته قابل توجهی که در طول آزمایش های مختلف مشخص شد، این بود که یک ماده اصطکاکی که برای یک سیستم ترمزی بیصدا یا کم صدا بکار میرود، لزوماً برای سیستم ترمزی بی صدا یا کم صدای دیگر کاربرد ندارد.


2. Low Frequency Squeal

پهنای باندی بالاتر از 1000 هرتز و کمتر از 5000 هرتز دارد.

تکنیکهای حذف Low Frequency Squeal

راه حلی که برای حذف صدا با فرکانس مذکور پیشنهاد شده ، جداسازی مودهای کالیپر و دیسک ترمز است. بواسطه قیود موجود در سیستم ترمز، تغییر در دیسک ترمز راه حل آسانتری به نظر میرسد؛ گرچه هیچ دلیلی مبنی بر اینکه کالیپر جزئی از راه حل نیست، وجود ندارد.

با تغییر مشخصه های دینامیک سازه ای دیسک ترمز نظیر جرم، دمپینگ و سختی دیسک میتوان به راه حل فوق رسید اما آسانتر از آن، جایگزینی ماده مصرفی است که استفاده از Damped Iron بجای چدن خاکستری راه حل مناسبی به نظر میرسید که هدف از آن، کاهش دامنه نوسان دیسک است. در واقع ابتدا فرض میشد که با افزایش دمپینگ ناشی از جایگزینی ماده Damped Iron دامنه نوسان دیسک کاهش مییابد و Low Frequency Squeal حذف میشود اما با آزمایش های بیشتر مشخص شد که دمپینگ هیچ نقشی در حذف صدای مذکور ندارد بلکه بطور موثری باعث جابه جایی فرکانس تشدید میشود. به طور مثال در یک مدل خاص باعث جابه جایی فرکانس تشدید از 2600 به 400 هرتز شده است.

3. High Frequency Squeal

در فرکانس های بالاتر از 5000 هرتز تولید میشود. در طول سالها راه حل های متفاوتی برای کاهش آن ارائه شده است ولی هیچکدام از آنها راه حل مطلق نیست.

تکنیک های حذف High Frequency Squeal
الف . کاهش سختی لنت یا افزایش سختی دیسک به شرط عدم تغییر ضریب اصطکاک باعث کاهش صدای مذکور خواهد شد. در تصور عمومی افزایش سختی دیسک موجب افزایش امپدانس مکانیکی دیسک میشود و آن را در مقابل پاسخ دهی به نیروهای ورودی، مقاومتر میکند.

ب . بر اساس آزمایش های صورت گرفته با دستگاه دینامومتر مشخص شد که دیسک ها با ابعاد موجود بیشترین صدا را تولید میکنند ولی افزایش یا کاهش سطح سایش دیسک سبب کاهش صدا به میزان قابل توجهی میشود

ج . از دیگر عوامل موثر بر تولید صدا, هندسه لنت است که عامل مهمی در توزیع فشار بر دیسک بشمار می آید.

د . روش دیگر کاهش صدا استفاده از عایق های صداست. عایق های صدا از دو یا چند لایه فلزی تشکیل شده اند که بین این لایه ها مواد ویسکوالاستیک بکار میرود. ماده ویسکوالاستیک ماده ای چسبناک و لاستیکی مانند است که بین دو لایه فلزی قرار میگیرد.
 -
دو تئوری برای علت حذف صدا توسط این عایق ها وجود دارد: یکی تاثیر ماده ویسکوالاستیک بر مقاومت ظاهری بین کلیپر و صفحه فلزی پشت لنت است و دیگری، افزایش دمپینگی است که ماده ویسکوالاستیک بر عناصری که روی آنها نصب شده است، اعمال میکند. اما نکته قابل توجه، وابستگی عملکرد عایق به دما و فشار است؛ به طوری که دینامیک این گونه مواد به میزان قابل توجهی تحت تاثیر عوامل فوق قرار دارد. در روش دیگری که در برخی از کارخانه های لنت ساز داخلی نیز مورد استفاده قرار میگیرد، پشت صفحه فلزی لنت یک ماده پلیمری با مقاومت حرارتی بسیار بالا پاشیده میشود که نقش آن، گرفتن ارتعاشات و حذف صداهای ناشی از آن است.

نکات اجرایی در تعویض لنت ترمز
هنگام تعویض لنت ترمز، دیسک ترمز را با آب و صابون تمیز کنید تا حالت مغناطیسی سطح دیسک برطرف شود زیرا این کار باعث جدا شدن همه ذرات از سطح دیسک میشود؛ در غیر این صورت ذرات مذکور بین دیسک و لنت ها باقی میمانند و شاهد پدیده لرزش و ایجاد صدا خواهیم بود.
نکته قابل توجه این است که پس از تعویض لنت ها نیاز به گذشت زمان است تا سطح دیسک دوباره به میزان مناسب صاف شده و تماس کامل بین دیسک و لنت ایجاد شود زیرا در بسیاری موارد، هنگام استفاده از لنت ترمز جدید صدای جیغ آن را هنگام ترمزگیری میشنویم.

نکاتی برای بهبود ترمزگیری و افزایش عمر لنت ترمز
.1
گردش هوا به صورت کامل حول مجموعه دیسک و کالیپر باعث خنک شدن لنت و در نتیجه افزایش عمر آن میشود. در سال 1991 کارخانه شورلت امریکا تعداد زیادی شکایت دریافت کرد که همگی حاکی از کم بودن عمر لنت بود. راه حل پیشنهادی کارشناسان شرکت GM آن بود که بادشکن های خودرو را از دو سمت قسمت جلویی آن برداشتند. این کار باعث وزش بهتر باد و خنک شدن لنت ها و در نتیجه افزایش عمر آن شد.
.2
در بسیاری از موارد ناکارایی ترمز بهدلیل عوض نشدن روغن ترمز است. بطور مثال روغنی با دمای جوش 400 درجه سانتیگراد ، پس از یک سال استفاده، دمای جوش آن به 300 درجه سانتیگراد میرسد که نتیجه آن، تاخیر در مانورها و ترمزگیریهای شدید و کارایی نامناسب سیستم ترمز است. همچنین تبخیر روغن ترمز به ایجاد حالت قفلی خفیف بواسطه نیروی پسماند ناشی از فشار بخار روغن میانجامد که همانند این است که راننده پدال را فشار دهد و نگه دارد. این موضوع باعث استهلاک زودهنگام لنت میشود.
.3
در بسیاری از موارد کالیپر از منظر بیرونی هیچ مشکلی ندارد و کاملاً خشک است اما داخل آن مملو از لجن و رسوب است که این مسئله باعث ایجاد نیروی پسماند ناشی از رسوبات پشت پیستون کالیپر و استهلاک سریع لنت میشود. برای حل این مشکل می بایست کالیپر باز و تمیز و بطور کامل سرویس شود.
.4
هرگز لنت های آزبستی یا غیر آزبستی را جایگزین لنتهای نیمه فلزی نکنید؛ مگر اینکه تامین کننده قطعات اجازه این تعویض را بدهد. لنت های آزبستی یا غیر آزبستی ساکت تر از لنت های نیمه فلزی هستند ولی همانند لنت های نیمه فلزی تحمل گرما را ندارند. بنابراین در صورت جایگزینی غیرمجاز لنت های آزبستی یا غیر آزبستی به جای لنت های نیمه فلزی، به دلیل حرارت بالا شاهد کاهش عمر لنت و از بین رفتن سریع آن خواهیم بود.
نوع مطلب : Traction and brakes 

How long will it take for my Achilles tendon to heal?
پنجشنبه 23 شهریور 1396 11:04 ب.ظ
Excellent beat ! I would like to apprentice while you amend your
web site, how can i subscribe for a blog web site?

The account aided me a acceptable deal.
I had been tiny bit acquainted of this your broadcast provided bright clear concept
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 08:33 ب.ظ
Hey very nice blog!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر